کالیبراسیون ابزار دقیق چیست

کالیبراسیون ابزار دقیق

کالیبراسیون به عمل و فعالییتی گفته می شود که برای تست صحت و میزان خطای تجهیزات اندازه گیری چه در ابزاردقیق وچه اتوماسیون صنعتی انجام میگردد،كيفيت مقوله ای است كه با سرشت انسان سازگاري دارد و همراه نياز مادي و معنوي اوست و نبود آن ميتواند دشواريهايي براي وي بوجود آورد . به همين دليل از گذشته هاي دور تلاش براي رسيدن به كيفيت و رفع دشواريهاي موجود در اين راه موضوعي مطرح در جوامع انساني بوده است . امروزه اين واژه از مرحله رفع نياز پافراتر گذاشته است زيرا با گسترش دنياي رقابت، كيفيت تنها زباني است كه مي شود با آن در بازارهاي جهاني سخن گفت .

کالیبراسیون دبی تنها مبتنی بر اندازه گیری یک نقطه یا صرفا اندازه گیری بر اساس دبی نیست مقدار جریان سیال بر حسب واحدهای حجمی یا جرمی بیان می شود. دبی فلومتر تحت تست ممکن است بر حسب شرایط کاری سیال (نظیر فشار، دما، ویسکوزیته و …) با عدد قرائت شده از مرجع تفاوت داشته باشد. در واقع مجموعه ای از عوامل مانند نوع سیال، نرخ جریان، عوامل تاثیرگذار بر خواص فیزیکی سیال و مقدار دبی مرجع هستند که کالیبراسیون را تشکیل می دهند.

از آنجا که عوامل فوق به طور مستقیم در عملکرد تجهیزات اندازه گیری دبی تاثیر گذارند، کالیبراسیون باید در شرایط مشخص که معمولا در گواهی کالیبراسیون شرح داده می شود انجام گردد.

کالیبراسیون ابزار دقیق از اولین اقدامات برای حفظ دقت تجهیزات ابزار دقیق است. فرایند تنظیم یک تجهیز برای به دست آوردن نتیجه کار در یک محدوده خاص به عنوان نمونه را کالیبراسیون می نامند. حذف یا به حداقل رساندن عواملی که باعث پایین آمدن دقت یک تجهیز می شوند یکی از مهم ترین مراحل طراحی تجهیزات ابزار دقیق است که این مهم توسط تجهیزات کالیبراسیون ابزار دقیق محقق می شود.

هرچند روش کالیبراسیون از یک محصول نسبت به محصول دیگر متفاوت است، ولی در کل این روش استفاده از ابزار دقیق برای تست یک یا چند عدد از مقادیر نمونه که کالیبراتور نامیده می شوند را در بر   می گیرد. از نتایج این تست جهت ایجاد ارتباط بین تکنیک اندازه گیری مورد استفاده در ابزار دقیق و مقادیر یا فاکتورهای مورد تست استفاده می شود. پس از این تست می توان مطمئن بود که ابزار دقیق می تواند در مواجهه با مقادیر یا فاکتورهای ناشناخته غیر از فاکتورهای نمونه نیز به خوبی عمل کند.

در فرایند کالیبراسیون عموما از چند کالیبراتور معدود استفاده می شود تا ضریب های مرتبط با محدوده عملکرد ابزار دقیق مشخص شود. هرچند استفاده از کالیبراتورهای بیشتر می تواند ضامن عملکرد بهتر ابزار دقیق باشد، ولی از نظر زمانی و نیروی انسانی اصلا به صرفه نیست.

اهميت کالیبراسیون

استانداردهاي مديريت اهميت خاصي براي تمام تجهيزات توليد به ويژه تجهيزات اندازه گيري قايل هستند.

علم از جايي شروع مي شود که اندازه گيري آغاز مي شود.

تنها هنگامي که پديده اي را با ارقام بيان کنيم، مي توانيم آنرا به صورت عملي بررسي کنيم.

بدون اندازه گيري امکان هيچ گونه پيشرفتي وجود ندارد.

توان اندازه گيري معيار بسيار خوبي براي تعيين ميزان پيشرفت يک جامعه است.

بدون اندازه گيري زندگي براي بشر امروزي ميسر نيست.

وسيله اندازه گيري درست انتخاب شود.

وسيله اندازه گيري درست نصب شود.

وسيله اندازه گيري درست نگهداري شود.

وسيله اندازه گيري درست بکار گرفته شود.

وسيله اندازه گيري درست کاليبره شود.

شرح کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق

کالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق مهم

1.ترموکوپل ها

2.گیج های دما

3.گیج های فشار

4.ترانسمیتر های فشار

5.ترانسمیترها دما

6. ترانسمیتر های فلو

7.ترانسمیترهای سطح

8.کنترل ولو ها

9.اکچویتور ها

10.و…

کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق یک کار بسیار دقیق و حساس میباشد،زیرا اکثر تجهیزات در صنایع مهم می باشند و دقت آنها در تولید محصولی با کیفیت نقش بسیاری دارد. تجهیزات ابزاردقیق اکثرا در قسمت های بسیار حساس یک پروسه قرار دارند از این رو کالیبراسیون مرتب و منظم را باید در فیلد های صنعتی رعایت کنند.

 چرا باید کالیبراسیون فلومتر ها را انجام دهیم؟

کالیبراسیون فلومتر از مهمترین کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیقی محسوب می شود، فلومتر یکی از مهمترین تجهیزاتی ابزاردقیقی است که در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی  جهت اندازه گیری میزان فلوی جرمی و یا حجمی سیالات مختلف به کار برده می شود.اندازه گیری فلومتر در مواقعی که سیال شما با ارزش هست و یا مقدار آن زیاد است و یا به طور ساده عرض کنم ،زمانی که شما قصد فروش سیالی با ارزش را دارید دقت در اندازه گیری آن بسیار زیاد است،لذا کالیبراسیون این تجهیزات بسیار ارزشمند و مهم می باشد و باید به صورت دوره ای این عمل را انجام داد.

زمان کالیبراسیون:

تعیین زمان کالیبراسیون یکی از تصمیمات مهم و قابل توجه است که البته به نظر برخی منجر به اتلاف وقت و پول می گردد. عدم قطعیت های اندازه گیری سبب اتخاذ تصمیمات نادرستی می شود که این تصمیمات نادرست، ناشی از نتایج اندازه گیری فریبنده می باشد.

هدف، انجام کالیبراسیون مجدد در فواصل زمانی بهینه است؛ به طوری که بین هزینه کالیبراسیون و هزینه های ناشی از عدم کالیبراسیون تعادل ایجاد شود . در حال حاضر برای تعیین فواصل کالیبراسیون مجدد، بیشتر به درصد درستی مورد انتظار وسیله های اندازه گیری توجه می شود؛ که این درصد را می توان از مشخصات آن به دست آورد . بزرگی این درصد نشانگر کم بودن شانس بروز اندازه گیری نادرست بوسیله دستگاه اندازه گیری است. برخی از کاربران این درصد را به منظور اطمینان بیشتر از کنترل کیفیت اندازه گیری، 95 درصد و یا بیشتر انتخاب می کنند؛ که آن هم بستگی به سیاست و خط مشی کلی کیفیت در شرکت مربوطه دارد. بنابراین انتخاب این درصد قرار دادی بوده و راحت ترین انتخاب قابل قبول 85 تا 90 درصد است . فرایند تعیین زمان کالیبراسیون از محاسبات مشکل ریاضی و آماری است و نیازمند داده های درست و کافی در حین کالیبراسیون است .

مکان کالیبراسیون:

کالیبراسیون در آزمایشگاه های مرجع انجام می پذیرید. کالیبراسیون می تواند در مکانی که وسیله اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد نیز انجام شود.

آماج تجارت پارسیان
6 خرداد 1400